اس پی - SP

اس پی - SP

کف ساب بادی اس پی مدل SP-1261L-14
قیمت فروش :7,959,000 تومان
فرز قلمی اس پی ( فرز حکاکی ) مدل SPMG-79
قیمت فروش :3,129,000 تومان
بکس بادی اس پی مستقیم 1 اینچ مدل SP 5000 GE
قیمت فروش :17,010,000 تومان
سنباده لرزان بادی اس پی مدل 3900 DF
قیمت فروش :3,780,000 تومان
پیچ گوشتی بادی اس پی هفت تیری مدل SP 1810
قیمت فروش :3,570,000 تومان
پیچ گوشتی بادی اس پی مستقیم مدل SP 1800
قیمت فروش :3,570,000 تومان
مینی فرز بادی ( کف ساب ) اس پی مدل SP 1257
قیمت فروش :3,885,000 تومان
سنگ انگشتی بادی اس پی  مستقیم مدل SP 1220
قیمت فروش :2,047,500 تومان
سنگ انگشتی بادی اس پی مستقیم مدل SP 1210
قیمت فروش :1,995,000 تومان
سنگ انگشتی بادی اس پی مستقیم مدل SP 1200
قیمت فروش :1,890,000 تومان
بکس بادی اس پی ضربه ای 3/4 اینچ مدل SP 1156 TR
قیمت فروش :7,339,500 تومان
حراجی
بکس بادی اس پی ضربه ای 1/2 اینچ مدل SP 1148 TRXبکس بادی اس پی هفت تیری 1/2 اینچ مدل SP 1148 TRX
قیمت پایه: 3,100,000 تومان
تخفیف:160,000 تومان
قیمت فروش :2,940,000 تومان
بکس بادی اس پی هفت تیری 1/2 اینچ مدل SP 1140 EX
قیمت فروش :3,202,500 تومان
جغجغه بادی اس پی 3/8 اینچ مدل SP 1133SX
قیمت فروش :1,785,000 تومان
دریل بادی اس پی هفتیری مدل SP 1525
قیمت فروش :2,625,000 تومان