استرانگ - STRONG

استرانگ - STRONG
ادامه مطلب بستن

استرانگ - STRONG

اینورتر جوشکاری 200 آمپر استرانگ مدل ARC200
قیمت پایه: 1,648,000 تومان
تخفیف:249,000 تومان
قیمت فروش :1,399,000 تومان
اینورتر جوشکاری 160 آمپر استرانگ مدل MMA160S
قیمت پایه: 820,000 تومان
تخفیف:91,000 تومان
قیمت فروش :729,000 تومان