آروا - ARVA

آروا - ARVA

مینی فرز 1500 وات آروا مدل 5554مینی فرز 1500 وات آروا مدل 5554
قیمت پایه: 1,460,000 تومان
%5
قیمت پایه: 1,460,000 تومان
تخفیف:75,000 تومان
قیمت فروش :1,385,000 تومان
سنگ فرز سنگبری 2600 وات آروا مدل 5534سنگ فرز سنگبری 2600 وات آروا مدل 5534
قیمت پایه: 1,970,000 تومان
%4
قیمت پایه: 1,970,000 تومان
تخفیف:90,000 تومان
قیمت فروش :1,880,000 تومان
سنگ فرز آهنگری 2600 وات آروا مدل 5504سنگ فرز آهنگری 2600 وات آروا مدل 5504
قیمت پایه: 1,980,000 تومان
%5
قیمت پایه: 1,980,000 تومان
تخفیف:100,000 تومان
قیمت فروش :1,880,000 تومان
مینی فرز آروا مدل 5553مینی فرز آروا مدل 5553
قیمت پایه: 1,160,000 تومان
%6
قیمت پایه: 1,160,000 تومان
تخفیف:80,000 تومان
قیمت فروش :1,080,000 تومان
مینی فرز 900 وات آروا مدل 5550مینی فرز 900 وات آروا مدل 5550
قیمت پایه: 1,180,000 تومان
%8
قیمت پایه: 1,180,000 تومان
تخفیف:100,000 تومان
قیمت فروش :1,080,000 تومان
سشوار صنعتی آروا مدل 5611سشوار صنعتی آروا مدل 5611
قیمت پایه: 1,000,000 تومان
%10
قیمت پایه: 1,000,000 تومان
تخفیف:100,000 تومان
قیمت فروش :900,000 تومان
سشوار صنعتی آروا مدل 5610سشوار صنعتی آروا مدل 5610
قیمت پایه: 1,250,000 تومان
%8
قیمت پایه: 1,250,000 تومان
تخفیف:100,000 تومان
قیمت فروش :1,150,000 تومان
پیستوله برقی آروا مدل 5621پیستوله برقی آروا مدل 5621
قیمت پایه: 1,060,000 تومان
%7
قیمت پایه: 1,060,000 تومان
تخفیف:80,000 تومان
قیمت فروش :980,000 تومان
پیچ گوشتی برقی آروا مدل 5351پیچ گوشتی برقی آروا مدل 5351
قیمت پایه: 1,050,000 تومان
%2
قیمت پایه: 1,050,000 تومان
تخفیف:30,000 تومان
قیمت فروش :1,020,000 تومان
پیچ گوشتی برقی آروا مدل 5350پیچ گوشتی برقی آروا مدل 5350
قیمت پایه: 960,000 تومان
%4
قیمت پایه: 960,000 تومان
تخفیف:40,000 تومان
قیمت فروش :920,000 تومان
پولیش آروا مدل 5601پولیش آروا مدل 5601
قیمت پایه: 1,710,000 تومان
%2
قیمت پایه: 1,710,000 تومان
تخفیف:40,000 تومان
قیمت فروش :1,670,000 تومان
اره زنجیری آروا مدل 5702اره زنجیری آروا مدل 5702
قیمت پایه: 2,490,000 تومان
%4
قیمت پایه: 2,490,000 تومان
تخفیف:110,000 تومان
قیمت فروش :2,380,000 تومان
اره عمود بر ( اره چکشی ) آروا مدل 5401اره عمود بر ( اره چکشی ) آروا مدل 5401
قیمت پایه: 1,000,000 تومان
%5
قیمت پایه: 1,000,000 تومان
تخفیف:50,500 تومان
قیمت فروش :949,500 تومان
اتو لوله کشی آروا مدل 2301
قیمت پایه: 580,000 تومان
%7
قیمت پایه: 580,000 تومان
تخفیف:44,000 تومان
قیمت فروش :536,000 تومان
دستکش ایمنی آروا مدل 8402
دستکش ایمنی آروا مدل 8401
کوپلینگ باد آروا مدل 3490
کوپلینگ اتومات آروا 1/2 اینچ مدل 3488
کوپلینگ باد مادگی 3/8 آروا مدل 3487
کوپلینگ باد مادگی 1/4 آروا مدل 3486
کوپلینگ باد مادگی 1/2 آروا مدل 3485
کوپلینگ باد 3/8  آروا مدل 3484
کوپلینگ باد 1/4 آروا مدل 3483
کوپلینگ 14 میلی متر آروا مدل 3482