فیلتر محصولات
بستن فیلتر

بهترین قیمت و خرید انواع اینورتر یا دستگاه جوش | فروشگاه ابزار مارکت

اینورتر
اینورتر ...

اینورتر

اینورتر 160 آمپر نک مدل NEK 160 SWاینورتر 160 آمپر نک مدل NEK 160 SW
قیمت پایه: 495,000 تومان
تخفیف:25,000 تومان
قیمت فروش :470,000 تومان
اینورتر 200 آمپر آیرون مکس مدل ARC 200
قیمت پایه: 720,000 تومان
تخفیف:36,000 تومان
قیمت فروش :684,000 تومان
اینورتر 200 آمپر ایران ترانس مدل Mini Arc 200اینورتر 200 آمپر ایران ترانس مدل Mini Arc 200
قیمت پایه: 750,000 تومان
تخفیف:50,000 تومان
قیمت فروش :700,000 تومان
اینورتر 200 آمپر صبا الکتریک مدل 200 A2اینورتر 200 آمپر صبا الکتریک مدل 200 A2
قیمت پایه: 769,000 تومان
تخفیف:20,000 تومان
قیمت فروش :749,000 تومان
اینورتر 200 آمپر رونیکس مدل RH-4600اینورتر 200 آمپر رونیکس مدل RH-4600
قیمت پایه: 779,000 تومان
تخفیف:19,500 تومان
قیمت فروش :759,500 تومان
اینورتر 200 آمپر صبا الکتریک مدل R-INV-200 Nاینورتر 200 آمپر صبا الکتریک مدل R-INV-200 N
قیمت پایه: 995,000 تومان
تخفیف:30,000 تومان
قیمت فروش :965,000 تومان
اینورتر سری تاپ لاین 200 آمپر رونیکس مدل RH-4620اینورتر سری تاپ لاین 200 آمپر رونیکس مدل RH-4620
قیمت پایه: 1,039,000 تومان
تخفیف:26,000 تومان
قیمت فروش :1,013,000 تومان
اینورتر 200 آمپر ایران ترانس مدل IT 200 Cاینورتر 200 آمپر ایران ترانس مدل IT 200 C
قیمت پایه: 1,130,000 تومان
تخفیف:70,000 تومان
قیمت فروش :1,060,000 تومان
اینورتر 250 آمپر آیرون مکس مدل ARC 250L
قیمت پایه: 1,220,000 تومان
تخفیف:61,000 تومان
قیمت فروش :1,159,000 تومان
Sabaelectric-R-INV250V-2-1اینورتر 250 آمپر صبا الکتریک مدل R-INV-250 N
قیمت پایه: 1,260,000 تومان
تخفیف:89,000 تومان
قیمت فروش :1,171,000 تومان
اینورتر 250 آمپر ایران ترانس مدل IT 250 Cاینورتر 250 آمپر ایران ترانس مدل IT 250 C
قیمت پایه: 1,380,000 تومان
تخفیف:95,000 تومان
قیمت فروش :1,285,000 تومان
اینورتر سری تاپ لاین 250 آمپر رونیکس مدل RH-4625اینورتر سری تاپ لاین 250 آمپر رونیکس مدل RH-4625
قیمت پایه: 1,398,000 تومان
تخفیف:35,000 تومان
قیمت فروش :1,363,000 تومان