فیلتر محصولات
بستن فیلتر

قیمت کولیس در فروشگاه ابزار مارکت

کولیس

کولیس استنلس استیل 30 سانت دیجیتال آکاد مدل 111-012-12کولیس استنلس استیل 30 سانت دیجیتال آکاد مدل 111-012-12
قیمت پایه: 1,520,000 تومان
%1
قیمت پایه: 1,520,000 تومان
تخفیف:30,000 تومان
قیمت فروش :1,490,000 تومان
کولیس دیجیتال Accud  ( آکاد ) 15 سانت مدل 111-006-17
قیمت پایه: 995,000 تومان
%5
قیمت پایه: 995,000 تومان
تخفیف:50,000 تومان
قیمت فروش :945,000 تومان
کولیس دیجیتال Accud ( آکاد ) مدل 114-004-11
قیمت پایه: 599,000 تومان
%4
قیمت پایه: 599,000 تومان
تخفیف:25,000 تومان
قیمت فروش :574,000 تومان
کولیس استنلس استیل 20 سانت دیجیتال آکاد مدل 111-008-12کولیس استنلس استیل 20 سانت دیجیتال آکاد مدل 111-008-12
قیمت پایه: 800,000 تومان
%6
قیمت پایه: 800,000 تومان
تخفیف:55,000 تومان
قیمت فروش :745,000 تومان
insize light duty digital height gages 1150-500کولیس پایه دار دیجیتال Insize ( اینسایز ) 50 سانت مدل 1150-500
قیمت پایه: 5,800,000 تومان
قیمت پایه: 5,800,000 تومان
تخفیف:32,000 تومان
قیمت فروش :5,768,000 تومان
کولیس دیجیتال میتوتویو 15 سانت مدل Mitutoyo 500-196-30
قیمت پایه: 2,300,000 تومان
%15
قیمت پایه: 2,300,000 تومان
تخفیف:350,000 تومان
قیمت فروش :1,950,000 تومان
کولیس دیجیتال Accud ( آکاد ) 15 سانت یونیت فلزی  مدل 12-006-112
قیمت پایه: 2,100,000 تومان
%7
قیمت پایه: 2,100,000 تومان
تخفیف:150,000 تومان
قیمت فروش :1,950,000 تومان
insize light duty digital height gages 1150-600کولیس پایه دار دیجیتال Insize  ( اینسایز ) 60 سانت مدل 1150-600
قیمت پایه: 7,700,000 تومان
%2
قیمت پایه: 7,700,000 تومان
تخفیف:190,000 تومان
قیمت فروش :7,510,000 تومان
کولیس دیجیتال Accud ( آکاد ) 15 سانت فک کارباید مدل 11-006-116
قیمت پایه: 2,250,000 تومان
%5
قیمت پایه: 2,250,000 تومان
تخفیف:115,000 تومان
قیمت فروش :2,135,000 تومان
کولیس دیجیتال میتوتویو 30 سانت مدل Mitutoyo 500-754-10
قیمت پایه: 6,700,000 تومان
%13
قیمت پایه: 6,700,000 تومان
تخفیف:930,000 تومان
قیمت فروش :5,770,000 تومان
کولیس دیجیتال Insize ( اینسایز ) 50 سانت مدل 501-1106کولیس دیجیتال Insize ( اینسایز ) 50 سانت با فک 10 سانت مدل 501-1106
قیمت پایه: 3,200,000 تومان
%3
قیمت پایه: 3,200,000 تومان
تخفیف:125,000 تومان
قیمت فروش :3,075,000 تومان
کولیس دیجیتال Insize ( اینسایز ) 50 سانت با فک 15 سانت  مدل 502-1106کولیس دیجیتال Insize ( اینسایز ) 50 سانت با فک 15 سانت  مدل 502-1106
قیمت پایه: 7,000,000 تومان
%2
قیمت پایه: 7,000,000 تومان
تخفیف:159,000 تومان
قیمت فروش :6,841,000 تومان
کولیس استنلس استیل 50 سانت فک 15 سانت دیجیتال ال جی مدل 111-504-2کولیس استنلس استیل 50 سانت فک 15 سانت دیجیتال ال جی مدل 111-504-2
قیمت پایه: 2,990,000 تومان
%2
قیمت پایه: 2,990,000 تومان
تخفیف:80,000 تومان
قیمت فروش :2,910,000 تومان
کولیس دیجیتال Insize ( اینسایز ) 50 سانت با فک 20 سانت مدل 503-1106کولیس دیجیتال Insize ( اینسایز ) 50 سانت با فک 20 سانت مدل 503-1106
قیمت پایه: 8,800,000 تومان
%1
قیمت پایه: 8,800,000 تومان
تخفیف:130,000 تومان
قیمت فروش :8,670,000 تومان
کولیس استنلس استیل 80 سانت فک 20 سانت دیجیتال ال جیکولیس استنلس استیل 80 سانت فک 20 سانت دیجیتال ال جی مدل 111-506-2
قیمت پایه: 5,000,000 تومان
%4
قیمت پایه: 5,000,000 تومان
تخفیف:240,000 تومان
قیمت فروش :4,760,000 تومان
کولیس دیجیتال Insize ( اینسایز ) 60 سانت با فک 10 سانت  مدل 601-1106کولیس دیجیتال Insize ( اینسایز ) 60 سانت با فک 10 سانت  مدل 601-1106
قیمت پایه: 3,700,000 تومان
%2
قیمت پایه: 3,700,000 تومان
تخفیف:82,000 تومان
قیمت فروش :3,618,000 تومان
کولیس استنلس استیل 100 سانت فک 20 سانت دیجیتال ال جی مدل 111-507-2کولیس استنلس استیل 100 سانت فک 20 سانت دیجیتال ال جی مدل 111-507-2
قیمت فروش :8,960,000 تومان
کولیس پایه دار دیجیتال Insize ( اینسایز ) 30 سانت مدل 300-1156کولیس پایه دار دیجیتال Insize ( اینسایز ) 30 سانت مدل 300-1156
قیمت پایه: 5,750,000 تومان
قیمت پایه: 5,750,000 تومان
تخفیف:54,000 تومان
قیمت فروش :5,696,000 تومان
کولیس پایه دار دیجیتال Guanglu ( گوآنگلو ) 80 سانت مدل 131-108کولیس پایه دار دیجیتال Guanglu ( گوآنگلو ) 80 سانت مدل 131-108
قیمت پایه: 4,500,000 تومان
%1
قیمت پایه: 4,500,000 تومان
تخفیف:60,000 تومان
قیمت فروش :4,440,000 تومان
کولیس دیجیتال Insize ( اینسایز ) 30 سانت با فک 9 سانت  مدل 300-1170کولیس دیجیتال Insize ( اینسایز ) 30 سانت با فک 9 سانت  مدل 300-1170
قیمت پایه: 2,700,000 تومان
%1
قیمت پایه: 2,700,000 تومان
تخفیف:32,000 تومان
قیمت فروش :2,668,000 تومان
کولیس استنلس استیل 7.5 سانت دیجیتال اینسایز مدل 1111-75کولیس استنلس استیل 7.5 سانت دیجیتال اینسایز مدل 1111-75
قیمت پایه: 690,000 تومان
%11
قیمت پایه: 690,000 تومان
تخفیف:80,000 تومان
قیمت فروش :610,000 تومان
کولیس استنلس استیل 10 سانت دیجیتال اینسایز مدل 1111-100کولیس استنلس استیل 10 سانت دیجیتال اینسایز مدل 1111-100
قیمت پایه: 690,000 تومان
%11
قیمت پایه: 690,000 تومان
تخفیف:80,000 تومان
قیمت فروش :610,000 تومان
کولیس دیجیتال Insize ( اینسایز ) 30 سانت با فک 7 سانت مدل 1124-300Aکولیس دیجیتال Insize ( اینسایز ) 30 سانت با فک 7 سانت مدل 1124-300A
قیمت پایه: 7,000,000 تومان
%6
قیمت پایه: 7,000,000 تومان
تخفیف:430,000 تومان
قیمت فروش :6,570,000 تومان
کولیس دیجیتال Accud ( آکاد ) 50 سانت  مدل 11-020-118
قیمت پایه: 3,100,000 تومان
قیمت پایه: 3,100,000 تومان
تخفیف:30,000 تومان
قیمت فروش :3,070,000 تومان

کولیس چیست؟ چطور کولیس مناسب را خریداری کنیم؟!

کولیس اولین و مرسوم ترین ابزار در بین تجهیزات و ابزارهای اندازه گیری دقیق است که برای اندازه گیری بسیار دقیق طول و عرض قطعه ، قطر داخلی و خارجی استوانه ها (شفت، گرده و میله) و عمق سوراخ یا ارتفاع قطعه با دقت یک صدم 0.01 یا یک هزارم 0.001 میلیمتر بکار گرفته می شود. دقت و کالیبراسیون کولیس رابطه مستقیم با برند و کیفیت ساخت آن دارد.
قسمت های تشکیل دهنده کولیس:
1- خط کش (بدنه اصلی کولیس) که در دو واحد متریک و اینچ مدرج شده و فک ها ی ثابتِ داخل و خارج سنج روی این قسمت قرار دارند
2- قسمت متحرک کولیس
2-1 – دو فک متحرک خارج و داخل سنج روی قسمت متحرک قرار می گیرد
2-2 – عمق سنج که از انتهای خط کش بیرون می آید نیز به قسمت متحرک و فک های متحرک متصل است
2-3 – غلتکی انگشت شصت در زیر قسمت متحرک برای راحتی در جابجایی فک ها
2-4 – پیچ قفل فک های متحرک که از جابجا شدن فک هنگام خواندن کولیس جلوگیری می کند
2-5 – نشانگر اندازه که در کولیس های ورنیه به صورت اعداد حک شده است ، در کولیس ساعتی به صورت عقربه و در کولیس دیجیتال نمایشگر دیجیتال می باشد.
سه نوع کولیس در بازار وجود دارد که عبارتند از: کولیس ورنیه یا ساده ، کولیس ساعتی یا عقربه ایی و کولیس دیجیتال. طول خط کش کولیس از مشخصات مهم آن است و از کولیس 7.5 سانت ، کولیس 10 سانت ، کولیس 15 سانت و کولیس 20 سانت تا کولیس های به طول 300 سانتی متر (3 متر) وجود دارند. هنگام خرید کولیس به مشخصات دیگری از قبیل کولیس فک کوتاه ، کولیس فک بلند و کولیس پایه دار یا برخی کولیس ها فقط کولیس داخل سنج و برخی فقط کولیس خارج سنج هستند نیز باید توجه کرد.
اولین و با کیفیت ترین شرکت تولید کننده ابزارهای دقیق در سطح جهان برند مشهور ابزار دقیق و کولیس میتوتویو (mitutoyo) است و در رده های بعد برند اتریشی ابزار دقیق و کولیس اینسایز (insize) و انواع ابزار دقیق و کولیس آکاد (accud) و برندهای چینی مانند گوانگلو و رونیکس قرار دارند که فروشگاه اینترنتی ابزار مارکت مجموعه ایی از انواع کولیس ها با برندهای معتبر را کنارهم آورده تا مقایسه ، انتخاب و خرید برای شما همراهان ابزار فروشی آنلاین ابزار مارکت راحت تر و با اطمینان بیشتری انجام پذیرد.

برای آشنایی کامل با کولیس و انواع کولیس مقاله کولیس چیست مطالعه بفرمایید.

نحوه خواندن کولیس را می توانید در مقاله نحوه خواندن کولیس مطالعه نمایید.

ادامه مطلب بستن