فیلتر محصولات
بستن فیلتر

قیمت کولیس در فروشگاه ابزار مارکت

کولیس

کولیس دیجیتال Insize ( اینسایز ) 50 سانت با فک 15 سانت  مدل 502-1106کولیس دیجیتال Insize ( اینسایز ) 50 سانت با فک 15 سانت  مدل 502-1106
قیمت پایه: 17,150,000 تومان
%2
قیمت پایه: 17,150,000 تومان
تخفیف:348,000 تومان
قیمت فروش :16,802,000 تومان
کولیس دیجیتال Insize ( اینسایز ) 150 سانت با فک 15 سانت  مدل 1502-1106کولیس دیجیتال Insize ( اینسایز ) 150 سانت با فک 15 سانت  مدل 1502-1106
قیمت پایه: 67,852,000 تومان
%2
قیمت پایه: 67,852,000 تومان
تخفیف:1,596,000 تومان
قیمت فروش :66,256,000 تومان
کولیس پایه دار دیجیتال Insize ( اینسایز ) 30 سانت مدل 300-1156کولیس پایه دار دیجیتال Insize ( اینسایز ) 30 سانت مدل 300-1156
قیمت پایه: 14,687,000 تومان
%4
قیمت پایه: 14,687,000 تومان
تخفیف:698,000 تومان
قیمت فروش :13,989,000 تومان
کولیس دیجیتال Insize ( اینسایز ) 30 سانت با فک 9 سانت  مدل 300-1170کولیس دیجیتال Insize ( اینسایز ) 30 سانت با فک 9 سانت  مدل 300-1170
قیمت پایه: 6,845,000 تومان
%4
قیمت پایه: 6,845,000 تومان
تخفیف:292,000 تومان
قیمت فروش :6,553,000 تومان
کولیس استنلس استیل 7.5 سانت دیجیتال اینسایز مدل 1111-75کولیس استنلس استیل 7.5 سانت دیجیتال اینسایز مدل 1111-75
قیمت پایه: 1,575,000 تومان
%5
قیمت پایه: 1,575,000 تومان
تخفیف:80,000 تومان
قیمت فروش :1,495,000 تومان
کولیس دیجیتال Insize ( اینسایز ) 15 سانت با فک 7 سانت مدل 150-1176کولیس دیجیتال Insize ( اینسایز ) 15 سانت با فک 7 سانت مدل 150-1176
قیمت پایه: 8,994,000 تومان
%1
قیمت پایه: 8,994,000 تومان
تخفیف:120,000 تومان
قیمت فروش :8,874,000 تومان
کولیس استنلس استیل 10 سانت دیجیتال اینسایز مدل 1111-100کولیس استنلس استیل 10 سانت دیجیتال اینسایز مدل 1111-100
قیمت پایه: 1,619,000 تومان
%7
قیمت پایه: 1,619,000 تومان
تخفیف:118,000 تومان
قیمت فروش :1,501,000 تومان
کولیس استنلس استیل 20 سانت دیجیتال اینسایز مدل 1108-200کولیس استنلس استیل 20 سانت دیجیتال اینسایز مدل 1108-200
قیمت پایه: 2,089,000 تومان
%6
قیمت پایه: 2,089,000 تومان
تخفیف:132,000 تومان
قیمت فروش :1,957,000 تومان
insize-caliper-1108-300کولیس استنلس استیل 30 سانت دیجیتال اینسایز مدل 1108-300
قیمت پایه: 4,389,000 تومان
%6
قیمت پایه: 4,389,000 تومان
تخفیف:289,000 تومان
قیمت فروش :4,100,000 تومان
insize light duty digital height gages 1150-300کولیس پایه دار دیجیتال Insize ( اینسایز ) 30 سانت مدل 1150-300
قیمت پایه: 9,610,000 تومان
%3
قیمت پایه: 9,610,000 تومان
تخفیف:379,000 تومان
قیمت فروش :9,231,000 تومان
insize light duty digital height gages 1150-500کولیس پایه دار دیجیتال Insize ( اینسایز ) 50 سانت مدل 1150-500
قیمت پایه: 14,510,000 تومان
%2
قیمت پایه: 14,510,000 تومان
تخفیف:344,000 تومان
قیمت فروش :14,166,000 تومان
کولیس دیجیتال Insize ( اینسایز ) 30 سانت با فک 15 سانت  مدل 302-1106
قیمت پایه: 12,621,000 تومان
%2
قیمت پایه: 12,621,000 تومان
تخفیف:321,000 تومان
قیمت فروش :12,300,000 تومان
insize light duty digital height gages 1150-600کولیس پایه دار دیجیتال Insize  ( اینسایز ) 60 سانت مدل 1150-600
قیمت پایه: 19,895,000 تومان
%7
قیمت پایه: 19,895,000 تومان
تخفیف:1,453,000 تومان
قیمت فروش :18,442,000 تومان
کولیس دیجیتال Insize ( اینسایز ) 30 سانت با فک 15 سانت  مدل 300-1178
قیمت پایه: 13,869,000 تومان
%4
قیمت پایه: 13,869,000 تومان
تخفیف:671,000 تومان
قیمت فروش :13,198,000 تومان
کولیس استنلس استیل پایه دار 100 سانت دیجیتال اینسایز مدل 1150-1000کولیس پایه دار دیجیتال Insize ( اینسایز ) 100 سانت مدل 1150-1000
قیمت پایه: 5,310,000 تومان
%4
قیمت پایه: 5,310,000 تومان
تخفیف:219,000 تومان
قیمت فروش :5,091,000 تومان
کولیس دیجیتال Insize ( اینسایز ) 150 سانت با فک 4 سانت الکترونیکی مدل 1185-150A
قیمت پایه: 5,590,000 تومان
%5
قیمت پایه: 5,590,000 تومان
تخفیف:327,000 تومان
قیمت فروش :5,263,000 تومان
کولیس دیجیتال Insize ( اینسایز ) 50 سانت مدل 501-1106کولیس دیجیتال Insize ( اینسایز ) 50 سانت با فک 10 سانت مدل 501-1106
قیمت پایه: 7,785,000 تومان
%2
قیمت پایه: 7,785,000 تومان
تخفیف:231,000 تومان
قیمت فروش :7,554,000 تومان
کولیس دیجیتال Insize ( اینسایز ) 30 سانت با فک 6 سانت مدل 300-1196
قیمت پایه: 4,875,000 تومان
%6
قیمت پایه: 4,875,000 تومان
تخفیف:313,000 تومان
قیمت فروش :4,562,000 تومان
کولیس استنلس استیل 15 سانت دیجیتال اینسایز مدل 1108-150کولیس استنلس استیل 15 سانت دیجیتال اینسایز مدل 1108-150
قیمت پایه: 1,490,000 تومان
%12
قیمت پایه: 1,490,000 تومان
تخفیف:180,000 تومان
قیمت فروش :1,310,000 تومان
کولیس دیجیتال میتوتویو 15 سانت مدل Mitutoyo 500-196-30
قیمت پایه: 4,890,000 تومان
%6
قیمت پایه: 4,890,000 تومان
تخفیف:340,000 تومان
قیمت فروش :4,550,000 تومان
کولیس دیجیتال میتوتویو 20 سانت مدل Mitutoyo 500-197-20کولیس دیجیتال میتوتویو 20 سانت مدل Mitutoyo 500-197-20
قیمت پایه: 5,860,000 تومان
%6
قیمت پایه: 5,860,000 تومان
تخفیف:410,000 تومان
قیمت فروش :5,450,000 تومان
کولیس دیجیتال میتوتویو 30 سانت مدل Mitutoyo 500-754-10
قیمت پایه: 13,499,000 تومان
%4
قیمت پایه: 13,499,000 تومان
تخفیف:649,000 تومان
قیمت فروش :12,850,000 تومان
کولیس استنلس استیل 50 سانت فک 15 سانت دیجیتال ال جی مدل 111-504-2کولیس استنلس استیل 50 سانت فک 15 سانت دیجیتال ال جی مدل 111-504-2
قیمت پایه: 5,239,000 تومان
%5
قیمت پایه: 5,239,000 تومان
تخفیف:289,000 تومان
قیمت فروش :4,950,000 تومان
کولیس استنلس استیل 100 سانت فک 15 سانت دیجیتال ال جیکولیس استنلس استیل 100 سانت فک 15 سانت دیجیتال ال جی مدل 111-507-1
قیمت پایه: 15,749,000 تومان
%4
قیمت پایه: 15,749,000 تومان
تخفیف:749,000 تومان
قیمت فروش :15,000,000 تومان

کولیس چیست؟ چطور کولیس مناسب را خریداری کنیم؟!

کولیس اولین و مرسوم ترین ابزار در بین تجهیزات و ابزارهای اندازه گیری دقیق است که برای اندازه گیری بسیار دقیق طول و عرض قطعه ، قطر داخلی و خارجی استوانه ها (شفت، گرده و میله) و عمق سوراخ یا ارتفاع قطعه با دقت یک صدم 0.01 یا یک هزارم 0.001 میلیمتر بکار گرفته می شود. دقت و کالیبراسیون کولیس رابطه مستقیم با برند و کیفیت ساخت آن دارد.
قسمت های تشکیل دهنده کولیس:
1- خط کش (بدنه اصلی کولیس) که در دو واحد متریک و اینچ مدرج شده و فک ها ی ثابتِ داخل و خارج سنج روی این قسمت قرار دارند
2- قسمت متحرک کولیس
2-1 – دو فک متحرک خارج و داخل سنج روی قسمت متحرک قرار می گیرد
2-2 – عمق سنج که از انتهای خط کش بیرون می آید نیز به قسمت متحرک و فک های متحرک متصل است
2-3 – غلتکی انگشت شصت در زیر قسمت متحرک برای راحتی در جابجایی فک ها
2-4 – پیچ قفل فک های متحرک که از جابجا شدن فک هنگام خواندن کولیس جلوگیری می کند
2-5 – نشانگر اندازه که در کولیس های ورنیه به صورت اعداد حک شده است ، در کولیس ساعتی به صورت عقربه و در کولیس دیجیتال نمایشگر دیجیتال می باشد.
سه نوع کولیس در بازار وجود دارد که عبارتند از: کولیس ورنیه یا ساده ، کولیس ساعتی یا عقربه ایی و کولیس دیجیتال. طول خط کش کولیس از مشخصات مهم آن است و از کولیس 7.5 سانت ، کولیس 10 سانت ، کولیس 15 سانت و کولیس 20 سانت تا کولیس های به طول 300 سانتی متر (3 متر) وجود دارند. هنگام خرید کولیس به مشخصات دیگری از قبیل کولیس فک کوتاه ، کولیس فک بلند و کولیس پایه دار یا برخی کولیس ها فقط کولیس داخل سنج و برخی فقط کولیس خارج سنج هستند نیز باید توجه کرد.
اولین و با کیفیت ترین شرکت تولید کننده ابزارهای دقیق در سطح جهان برند مشهور ابزار دقیق و کولیس میتوتویو (mitutoyo) است و در رده های بعد برند اتریشی ابزار دقیق و کولیس اینسایز (insize) و انواع ابزار دقیق و کولیس آکاد (accud) و برندهای چینی مانند گوانگلو و رونیکس قرار دارند که فروشگاه اینترنتی ابزار مارکت مجموعه ایی از انواع کولیس ها با برندهای معتبر را کنارهم آورده تا مقایسه ، انتخاب و خرید برای شما همراهان ابزار فروشی آنلاین ابزار مارکت راحت تر و با اطمینان بیشتری انجام پذیرد.

برای آشنایی کامل با کولیس و انواع کولیس مقاله کولیس چیست مطالعه بفرمایید.

نحوه خواندن کولیس را می توانید در مقاله نحوه خواندن کولیس مطالعه نمایید.

ادامه مطلب بستن