فیلتر محصولات
بستن فیلتر

بهترین قیمت و خرید فرز انگشتی ( فرز مستقیم ) | فروشگاه ابزار مارکت

فرز انگشتی ( فرز مستقیم )

فرز انگشتی گلو بلند NEC مدل 1721
قیمت پایه: 598,000 تومان
تخفیف:48,000 تومان
قیمت فروش :550,000 تومان
فرز انگشتی گلو بلند آاگ مدل GSL 600 E
قیمت فروش :3,968,000 تومان
فرز انگشتی گلو کوتاه آاگ مدل GS 500 E
قیمت پایه: 2,157,000 تومان
تخفیف:130,000 تومان
قیمت فروش :2,027,000 تومان
فرز انگشتی گلو بلند نک مدل NEK 5006 SG
قیمت پایه: 666,000 تومان
تخفیف:11,000 تومان
قیمت فروش :655,000 تومان
فرز انگشتی 18 ولت بدون باتری گلو بلند متابو مدل GA 18 LTX
قیمت پایه: 4,296,000 تومان
تخفیف:91,000 تومان
قیمت فروش :4,205,000 تومان
فرز انگشتی 950 وات گلو بلند متابوفرز انگشتی 950 وات گلو بلند متابو
قیمت پایه: 3,012,000 تومان
تخفیف:64,000 تومان
قیمت فروش :2,948,000 تومان
فرز انگشتی 710 وات گلو کوتاه متابوفرز انگشتی 710 وات گلو کوتاه متابو
قیمت پایه: 1,938,000 تومان
تخفیف:61,000 تومان
قیمت فروش :1,877,000 تومان
فرز انگشتی 700 وات گلو کوتاه ای تی پروفرز انگشتی گلو کوتاه ای تی پرو
قیمت پایه: 500,000 تومان
تخفیف:33,000 تومان
قیمت فروش :467,000 تومان
فرز انگشتی 710 وات گلو بلند متابوفرز انگشتی 710 وات گلو بلند متابو
قیمت پایه: 2,178,000 تومان
تخفیف:60,000 تومان
قیمت فروش :2,118,000 تومان

فرز انگشتی ( فرز مستقیم )

فرز انگشتی یا فرز مستقیم ...
ادامه مطلب بستن