فیلتر محصولات
بستن فیلتر

بهترین قیمت و خرید فرز انگشتی ( فرز مستقیم ) | فروشگاه ابزار مارکت

فرز انگشتی ( فرز مستقیم )

فرز انگشتی یا فرز مستقیم ...
ادامه مطلب بستن

فرز انگشتی ( فرز مستقیم )

فرز انگشتی 700 وات گلو کوتاه ای تی پروفرز انگشتی گلو کوتاه ای تی پرو
قیمت پایه: 357,000 تومان
تخفیف:42,000 تومان
قیمت فروش :315,000 تومان
فرز انگشتی گلو کوتاه نک مدل NEK 6506 SG
قیمت پایه: 385,000 تومان
تخفیف:8,000 تومان
قیمت فروش :377,000 تومان
فرز انگشتی گلو کوتاه دیمر دار با لوازمNEC مدل 1720
قیمت فروش :399,000 تومان
فرز انگشتی گلو بلند NEC مدل 1721
قیمت فروش :428,000 تومان
فرز انگشتی 710 وات گلو کوتاه رونیکس مدل 3301ronix-3301-2
قیمت پایه: 598,000 تومان
تخفیف:90,000 تومان
قیمت فروش :508,000 تومان
فرز انگشتی گلو بلند نک مدل NEK 5006 SG
قیمت پایه: 530,000 تومان
تخفیف:11,000 تومان
قیمت فروش :519,000 تومان
فرز انگشتی 710 وات گلو کوتاه توسن
قیمت فروش :548,000 تومان
فرز انگشتی 710 وات گلو بلند توسن
قیمت پایه: 598,000 تومان
تخفیف:39,000 تومان
قیمت فروش :559,000 تومان
ronix 3302فرز انگشتی 710 وات گلو بلند رونیکس مدل 3302
قیمت پایه: 669,000 تومان
تخفیف:101,000 تومان
قیمت فروش :568,000 تومان
فرز انگشتی 710 وات گلو کوتاه متابوفرز انگشتی 710 وات گلو کوتاه متابو
قیمت پایه: 1,659,000 تومان
تخفیف:110,000 تومان
قیمت فروش :1,549,000 تومان
فرز انگشتی گلو کوتاه آاگ مدل GS 500 E
قیمت پایه: 1,829,000 تومان
تخفیف:131,000 تومان
قیمت فروش :1,698,000 تومان
فرز انگشتی 710 وات گلو بلند متابوفرز انگشتی 710 وات گلو بلند متابو
قیمت پایه: 1,863,000 تومان
تخفیف:124,000 تومان
قیمت فروش :1,739,000 تومان
فرز انگشتی 950 وات گلو بلند متابوفرز انگشتی 950 وات گلو بلند متابو
قیمت پایه: 2,578,000 تومان
تخفیف:133,000 تومان
قیمت فروش :2,445,000 تومان
فرز انگشتی 18 ولت بدون باتری گلو بلند متابو مدل GA 18 LTX
قیمت پایه: 3,582,000 تومان
تخفیف:183,000 تومان
قیمت فروش :3,399,000 تومان