فیلتر محصولات
بستن فیلتر

فرز انگشتی : قیمت فرز انگشتی و خرید فرز انگشتی مینیاتوری | ابزارمارکت

فرز انگشتی

فرز انگشتی گلو کوتاه آاگ مدل GS 500 E
قیمت پایه: 2,157,000 تومان
تخفیف:161,000 تومان
قیمت فروش :1,996,000 تومان
فرز انگشتی گلو بلند NEC مدل 1721
قیمت فروش :598,000 تومان
فرز انگشتی گلو بلند آاگ مدل GSL 600 E
قیمت پایه: 4,100,000 تومان
تخفیف:373,000 تومان
قیمت فروش :3,727,000 تومان
فرز انگشتی گلو بلند نک مدل NEK 5006 SG
قیمت پایه: 710,000 تومان
تخفیف:42,000 تومان
قیمت فروش :668,000 تومان
فرز انگشتی 18 ولت بدون باتری گلو بلند متابو مدل GA 18 LTX
قیمت پایه: 4,296,000 تومان
تخفیف:91,000 تومان
قیمت فروش :4,205,000 تومان
فرز انگشتی 950 وات گلو بلند متابوفرز انگشتی 950 وات گلو بلند متابو
قیمت پایه: 3,012,000 تومان
تخفیف:64,000 تومان
قیمت فروش :2,948,000 تومان
فرز انگشتی 710 وات گلو کوتاه متابوفرز انگشتی 710 وات گلو کوتاه متابو
قیمت پایه: 1,938,000 تومان
تخفیف:104,000 تومان
قیمت فروش :1,834,000 تومان
فرز انگشتی 710 وات گلو بلند متابوفرز انگشتی 710 وات گلو بلند متابو
قیمت پایه: 2,178,000 تومان
تخفیف:118,000 تومان
قیمت فروش :2,060,000 تومان

فرز انگشتی ( فرز مستقیم )

فرز انگشتی یا فرز مستقیم ...
ادامه مطلب بستن