فیلتر محصولات
بستن فیلتر

بهترین قیمت و خرید فرز انگشتی ( فرز مستقیم ) | فروشگاه ابزار مارکت

فرز انگشتی ( فرز مستقیم )

فرز انگشتی یا فرز مستقیم ...
ادامه مطلب بستن

فرز انگشتی ( فرز مستقیم )

فرز انگشتی 700 وات گلو کوتاه ای تی پروفرز انگشتی گلو کوتاه ای تی پرو
قیمت پایه: 357,000 تومان
تخفیف:42,000 تومان
قیمت فروش :315,000 تومان
فرز انگشتی گلو کوتاه نک مدل NEK 6506 SG
قیمت پایه: 345,000 تومان
تخفیف:25,000 تومان
قیمت فروش :320,000 تومان
فرز انگشتی گلو بلند نک مدل NEK 5006 SG
قیمت پایه: 442,000 تومان
تخفیف:22,000 تومان
قیمت فروش :420,000 تومان
فرز انگشتی 710 وات گلو کوتاه متابوفرز انگشتی 710 وات گلو کوتاه متابو
قیمت پایه: 1,659,000 تومان
تخفیف:70,000 تومان
قیمت فروش :1,589,000 تومان
فرز انگشتی 710 وات گلو بلند متابوفرز انگشتی 710 وات گلو بلند متابو
قیمت پایه: 1,863,000 تومان
تخفیف:84,000 تومان
قیمت فروش :1,779,000 تومان
فرز انگشتی گلو کوتاه آاگ مدل GS 500 E
قیمت پایه: 2,559,000 تومان
تخفیف:177,000 تومان
قیمت فروش :2,382,000 تومان
فرز انگشتی 950 وات گلو بلند متابوفرز انگشتی 950 وات گلو بلند متابو
قیمت پایه: 2,578,000 تومان
تخفیف:133,000 تومان
قیمت فروش :2,445,000 تومان
فرز انگشتی 18 ولت بدون باتری گلو بلند متابو مدل GA 18 LTX
قیمت پایه: 3,582,000 تومان
تخفیف:183,000 تومان
قیمت فروش :3,399,000 تومان
فرز انگشتی گلو بلند آاگ مدل GSL 600 E
قیمت پایه: 4,710,000 تومان
تخفیف:326,000 تومان
قیمت فروش :4,384,000 تومان