فیلتر محصولات
بستن فیلتر

بهترین قیمت و خرید فرز انگشتی ( فرز مستقیم ) | فروشگاه ابزار مارکت

فرز انگشتی ( فرز مستقیم )

فرز انگشتی یا فرز مستقیم ...

فرز انگشتی ( فرز مستقیم )

فرز انگشتی 700 وات گلو کوتاه ای تی پروفرز انگشتی گلو کوتاه ای تی پرو
قیمت پایه: 265,000 تومان
تخفیف:35,000 تومان
قیمت فروش :230,000 تومان
فرز انگشتی گلو کوتاه دیمر دار با لوازمNEC مدل 1720
قیمت فروش :278,000 تومان
فرز انگشتی گلو کوتاه نک مدل NEK 6506 SG
قیمت فروش :290,000 تومان
فرز انگشتی گلو بلند نک مدل NEK 5006 SG
قیمت فروش :385,000 تومان
فرز انگشتی 710 وات گلو کوتاه متابوفرز انگشتی 710 وات گلو کوتاه متابو
قیمت پایه: 1,194,000 تومان
تخفیف:34,000 تومان
قیمت فروش :1,160,000 تومان
فرز انگشتی 710 وات گلو بلند متابوفرز انگشتی 710 وات گلو بلند متابو
قیمت پایه: 1,341,000 تومان
تخفیف:39,000 تومان
قیمت فروش :1,302,000 تومان
فرز انگشتی گلو کوتاه آاگ مدل GS 500 E
قیمت پایه: 1,407,000 تومان
تخفیف:99,000 تومان
قیمت فروش :1,308,000 تومان
فرز انگشتی 950 وات گلو بلند متابوفرز انگشتی 950 وات گلو بلند متابو
قیمت پایه: 1,855,000 تومان
تخفیف:59,000 تومان
قیمت فروش :1,796,000 تومان
فرز انگشتی گلو بلند آاگ مدل GSL 600 E
قیمت پایه: 2,588,000 تومان
تخفیف:180,000 تومان
قیمت فروش :2,408,000 تومان
فرز انگشتی 18 ولت بدون باتری گلو بلند متابو مدل GA 18 LTX
قیمت پایه: 2,577,000 تومان
تخفیف:80,000 تومان
قیمت فروش :2,497,000 تومان