آاگ - AEG

آاگ - AEG

Aeg-17parche-6Aeg-17parche-1
قیمت پایه: 70,000 تومان
تخفیف:15,000 تومان
قیمت فروش :55,000 تومان
دریل چکشی آاگ مدل SB2-650
قیمت پایه: 1,250,000 تومان
تخفیف:223,000 تومان
قیمت فروش :1,027,000 تومان
ست سر پیچ گوشتی ( سر بیت ) آاگ 10 عددیست سر پیچ گوشتی ( سر بیت ) آاگ 10 عددی
قیمت پایه: 52,000 تومان
تخفیف:10,000 تومان
قیمت فروش :42,000 تومان
دریل پیچ گوشتی شارژی چکشی آاگ به همره پاور بانک مدل BSB12C2+BHJ12C2دریل پیچ گوشتی شارژی چکشی آاگ به همره پاور بانک مدل BSB12C2+BHJ12C2
قیمت پایه: 2,700,000 تومان
تخفیف:350,000 تومان
قیمت فروش :2,350,000 تومان
دریل پیچ گوشتی شارژی آاگ مدل BS14CLI لیتیوم 14/4 ولتدریل پیچ گوشتی شارژی آاگ مدل BS14CLI لیتیوم 14/4 ولت
قیمت پایه: 3,600,000 تومان
تخفیف:100,000 تومان
قیمت فروش :3,500,000 تومان
دریل پیچ گوشتی شارژی چکشی آاگ مدل BSB 18 CBL-502C لیتیوم 18 ولتدریل پیچ گوشتی شارژی چکشی آاگ مدل BSB 18 CBL-502C لیتیوم 18 ولت
قیمت پایه: 6,100,000 تومان
تخفیف:272,000 تومان
قیمت فروش :5,828,000 تومان
کیت دو دستگاه بتن کن و مینی فرز آاگ مدل JP 240 C2X SETکیت دو دستگاه بتن کن و مینی فرز آاگ مدل JP 240 C2X SET
قیمت پایه: 2,820,000 تومان
تخفیف:31,000 تومان
قیمت فروش :2,789,000 تومان
اره عمود بر ( اره چکشی ) آاگ مدل JS 500Eاره عمود بر ( اره چکشی ) آاگ مدل JS 500E
قیمت پایه: 1,100,000 تومان
تخفیف:141,000 تومان
قیمت فروش :959,000 تومان
اره فارسی بر آاگ مدل PS 254 Lاره فارسی بر آاگ مدل PS 254 L
قیمت پایه: 5,920,000 تومان
تخفیف:239,500 تومان
قیمت فروش :5,680,500 تومان
اره فارسی بر آاگ مدل PS 305 DGاره فارسی بر آاگ مدل PS 305 DG
قیمت پایه: 13,250,000 تومان
تخفیف:1,097,000 تومان
قیمت فروش :12,153,000 تومان
فرز انگشتی گلو بلند آاگ مدل GSL 600 E
قیمت پایه: 4,100,000 تومان
تخفیف:131,000 تومان
قیمت فروش :3,969,000 تومان
سنگ فرز AEG مدل WS2200-230 فرز سنگبری
قیمت پایه: 1,590,000 تومان
تخفیف:163,000 تومان
قیمت فروش :1,427,000 تومان
سنگ فرز سنگ بری آاگ مدل WS 24-230 Vسنگ فرز آاگ ( فرز سنگبری ) مدل WS24-230V
قیمت پایه: 1,900,000 تومان
تخفیف:161,000 تومان
قیمت فروش :1,739,000 تومان
سنگ فرز آاگ ( فرز آهنگری ) مدل WS24-180V
قیمت پایه: 1,800,000 تومان
تخفیف:37,000 تومان
قیمت فروش :1,763,000 تومان
سنگ فرز آاگ مدل WS2200-180 فرز آهنگری
قیمت پایه: 1,590,000 تومان
تخفیف:63,000 تومان
قیمت فروش :1,527,000 تومان
مینی فرز آاگ مدل WS 8-115مینی فرز آاگ مدل WS 8-115
قیمت پایه: 690,000 تومان
تخفیف:15,000 تومان
قیمت فروش :675,000 تومان
حراجی
دریل پیچ گوشتی شارژی چکشی آاگ مدل BSB 14 G3 LI لیتیوم 14/4 ولتدریل پیچ گوشتی شارژی چکشی آاگ مدل BSB 14 G3 LI لیتیوم 14/4 ولت
قیمت پایه: 1,800,000 تومان
تخفیف:181,000 تومان
قیمت فروش :1,619,000 تومان
دریل پیچ گوشتی شارژی آاگ مدل BBS 12C2 LI لیتیوم 12 ولتدریل پیچ گوشتی شارژی آاگ مدل BBS12C2LI-202B لیتیوم 12 ولت
قیمت پایه: 2,100,000 تومان
تخفیف:222,000 تومان
قیمت فروش :1,878,000 تومان
دریل پیچ گوشتی شارژی آاگ مدل BS 12C2 LI لیتیوم 12 ولتدریل پیچ گوشتی شارژی آاگ مدل BS 12C2 LI لیتیوم 12 ولت
قیمت پایه: 2,168,000 تومان
تخفیف:131,000 تومان
قیمت فروش :2,037,000 تومان
دریل پیچ گوشتی شارژی آاگ مدل SB 12 G3 LI لیتیوم 12 ولت
قیمت پایه: 1,420,000 تومان
تخفیف:110,500 تومان
قیمت فروش :1,309,500 تومان
متر لیزری آاگ 50 متری مدل MFE 50متر لیزری آاگ 50 متری مدل MFE 50
قیمت پایه: 1,240,000 تومان
تخفیف:92,000 تومان
قیمت فروش :1,148,000 تومان
پیچ گوشتی برقی آاگ مدل S 4000 E
قیمت پایه: 1,900,000 تومان
تخفیف:162,000 تومان
قیمت فروش :1,738,000 تومان
دریل چکشی آاگ مدل SB2E 1100 RZ
قیمت پایه: 1,890,000 تومان
تخفیف:92,000 تومان
قیمت فروش :1,798,000 تومان
دریل چکشی آاگ مدل SB2E 1100 RV
قیمت پایه: 1,899,000 تومان
تخفیف:140,000 تومان
قیمت فروش :1,759,000 تومان
آاگ - AEG
آاگ - AEG ...
ادامه مطلب بستن