فیلتر محصولات
بستن فیلتر

جرثقیل

جرثقیل
جرثقیل ...

جرثقیل

جرثقیل دستی نک مدل NEK 10TON 3
قیمت پایه: 1,000,000 تومان
تخفیف:50,000 تومان
قیمت فروش :950,000 تومان
جرثقیل دستی نک مدل NEK 10TON 6
قیمت پایه: 1,755,000 تومان
تخفیف:89,000 تومان
قیمت فروش :1,666,000 تومان