فیلتر محصولات
بستن فیلتر

بهترین قیمت ، مشخصات فنی و خرید انواع گیره رومیزی | فروشگاه ابزار مارکت

گیره رومیزی
گیره رومیزی ...

گیره رومیزی

گیره رومیزی 6 کیلویی ایران پتکگیره رومیزی 6 کیلویی ایران پتک
قیمت فروش :342,700 تومان
گیره رومیزی 10 کیلویی ایران پتکگیره رومیزی 10 کیلویی ایران پتک
قیمت فروش :450,900 تومان
گیره رومیزی 18 کیلویی ایران پتکگیره رومیزی 18 کیلویی ایران پتک
قیمت فروش :636,500 تومان
iranpotk-KA1610گیره رومیزی 25 کیلویی ایران پتک
قیمت فروش :861,500 تومان
iranpotk-seri-KA-pic26گیره رومیزی 26 کیلویی ایران پتک
قیمت فروش :958,500 تومان