فیلتر محصولات
بستن فیلتر

بهترین قیمت و خرید انواع سنگ رومیزی یا چرخ سنباده | فروشگاه ابزار مارکت

چرخ سنباده ( سنگ رومیزی )
چرخ سنباده یا سنگ رومیزی ...

چرخ سنباده ( سنگ رومیزی )

سنگ رومیزی 200 وات 125 میلی متر متابو
قیمت پایه: 479,000 تومان
تخفیف:24,000 تومان
قیمت فروش :455,000 تومان
سنگ رومیزی 350 وات 150 میلی متر متابو
قیمت پایه: 569,000 تومان
تخفیف:28,500 تومان
قیمت فروش :540,500 تومان
سنگ رومیزی 500 وات 175 میلی متر متابو
قیمت پایه: 899,000 تومان
تخفیف:45,000 تومان
قیمت فروش :854,000 تومان
سنگ رومیزی 600 وات 200 میلی متر متابو
قیمت پایه: 999,000 تومان
تخفیف:50,000 تومان
قیمت فروش :949,000 تومان
سنگ رومیزی 750 وات سه فاز 200 میلی متر متابو
قیمت پایه: 1,090,000 تومان
تخفیف:54,500 تومان
قیمت فروش :1,035,500 تومان
سنگ رومیزی 900 وات سه فاز 250 میلی متر متابو
قیمت پایه: 1,690,000 تومان
تخفیف:84,500 تومان
قیمت فروش :1,605,500 تومان