فیلتر محصولات
بستن فیلتر

بهترین قیمت و خرید انواع مینی فرز ( سنگ فرز) | فروشگاه ابزار مارکت

مینی فرز

مینی فرز ...

مینی فرز

ronix 3130مینی فرز 720 وات رونیکس مدل 3130
قیمت پایه: 144,800 تومان
تخفیف:3,800 تومان
قیمت فروش :141,000 تومان
ronix 3120مینی فرز 710 وات رونیکس مدل 3120
قیمت پایه: 179,800 تومان
تخفیف:9,800 تومان
قیمت فروش :170,000 تومان
مینی فرز هیوندای مدل HP7811-AGمینی فرز هیوندای مدل HP7811-AG
قیمت پایه: 199,500 تومان
تخفیف:6,500 تومان
قیمت فروش :193,000 تومان
ronix 3150Nمینی فرز 1050 وات دسته بلند رونیکس مدل 3150-N
قیمت پایه: 209,800 تومان
تخفیف:14,800 تومان
قیمت فروش :195,000 تومان
ronix 3110مینی فرز 880 وات رونیکس مدل 3110
قیمت پایه: 209,800 تومان
تخفیف:11,800 تومان
قیمت فروش :198,000 تومان
مینی فرز هیوندای مدل HP8511-AGمینی فرز هیوندای مدل HP8511-AG
قیمت پایه: 214,500 تومان
تخفیف:8,500 تومان
قیمت فروش :206,000 تومان
مینی فرز دیمر دار APN مدل AG115B
قیمت پایه: 225,000 تومان
تخفیف:11,200 تومان
قیمت فروش :213,800 تومان
مینی فرز دسته بلند 115 میلیمتر رونیکس مدل 3150-Kمینی فرز دسته بلند 115 میلیمتر رونیکس مدل 3150-K
قیمت پایه: 229,800 تومان
تخفیف:4,800 تومان
قیمت فروش :225,000 تومان
مینی فرز ماکیتا مدل 9554HNGمینی فرز ماکیتا مدل 9554HNG
قیمت فروش :237,000 تومان
ronix 3160مینی فرز 1400 وات دیمر دار رونیکس مدل 3160
قیمت فروش :259,000 تومان
مینی فرز اینتراسکول مدل USM-115/1000
قیمت پایه: 313,000 تومان
تخفیف:28,200 تومان
قیمت فروش :284,800 تومان
مینی فرز اینتراسکول مدل USM-125/1000
قیمت پایه: 326,000 تومان
تخفیف:29,200 تومان
قیمت فروش :296,800 تومان
مینی فرز ماکیتا مدل 9557 HNGمینی فرز ماکیتا مدل 9557 HNG
قیمت فروش :299,000 تومان
حراجی
مینی فرز 900 وات متابو
قیمت پایه: 530,000 تومان
تخفیف:27,000 تومان
قیمت فروش :503,000 تومان