فیلتر محصولات
بستن فیلتر

بهترین قیمت ، مشخصات و خرید انواع خط کش | فروشگاه اینترنتی ابزار مارکت

خط کش
خط کش ...

خط کش

خط کش ساده 15 سانت فلزی اینسایز مدل 7110-150خط کش ساده 15 سانت فلزی اینسایز مدل 7110-150
قیمت پایه: 13,500 تومان
تخفیف:1,000 تومان
قیمت فروش :12,500 تومان
insize-steel-rule-7110-200خط کش ساده 20 سانت فلزی اینسایز مدل 7110-200
قیمت پایه: 16,000 تومان
تخفیف:1,500 تومان
قیمت فروش :14,500 تومان
خط کش ساده 30 سانت فلزی اینسایز مدل 7110-300خط کش ساده 30 سانت فلزی اینسایز مدل 7110-300
قیمت پایه: 20,000 تومان
تخفیف:1,500 تومان
قیمت فروش :18,500 تومان
خط کش ساده 60 سانت فلزی اینسایز مدل 7110-600خط کش ساده 60 سانت فلزی اینسایز مدل 7110-600
قیمت پایه: 37,500 تومان
تخفیف:2,700 تومان
قیمت فروش :34,800 تومان
insize-steel-rule-7110-1000خط کش ساده 100 سانت فلزی اینسایز مدل 7110-1000
قیمت پایه: 73,000 تومان
تخفیف:5,200 تومان
قیمت فروش :67,800 تومان
خط کش ساده 150 سانت فلزی اینسایز مدل 7110-1500خط کش ساده 150 سانت فلزی اینسایز مدل 7110-1500
قیمت پایه: 160,000 تومان
تخفیف:12,000 تومان
قیمت فروش :148,000 تومان
خط کش ساده 200 سانت فلزی اینسایز مدل 7110-2000خط کش ساده 200 سانت فلزی اینسایز مدل 7110-2000
قیمت پایه: 236,000 تومان
تخفیف:17,500 تومان
قیمت فروش :218,500 تومان